Zeg je Virtual Reality, dan is het eerste beeld wat bij iemand opkomt een persoon met een 3D-bril. VR-technologie wordt steeds meer gebruikt in de maakindustrie bij het visualiseren van complexe machines en werkprocessen. Bedrijven investeren voortdurend in nieuwe productiemachines, waardoor medewerkers ook bijgeschoold moeten worden in het gebruik van de nieuwe machines. Met behulp van 5G-technologie kan een groot deel van de training plaatsvinden in een virtuele omgeving, waarbij medewerkers op afstand getraind worden. Deze innovatie zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden waar de Nederlandse bedrijven SenseGlove, CRAFT Education en The Barn van profiteren, schrijft Martijn Aanstoot van InnovationQuarter.

De opkomst van 5G-technologie speelt een belangrijke rol in de versnelling van de toepassing van VR, doordat het daarmee makkelijker en goedkoper wordt om VR op de werkvloer toe te passen. De mogelijkheden zijn veelbelovend, toch dringt deze technologie nog niet heel snel door in de maakindustrie. Hoe komt dat? Dat komt door de beperkingen van het huidige 4G netwerk. Met name door de bandbreedte van het netwerk kunnen deze trainingen nog niet op afstand worden gegeven. De nieuwste 5G technologie heeft een dermate hoge bandbreedte, en lage latency (vertraging) dat de virtuele trainingen draadloos, in realtime via de cloud, op afstand gegeven kunnen worden. In de provincie Zuid-Holland zijn meerdere plekken genaamd fieldlabs om met 5G- technologie te experimenteren. CRAFT Education, The Barn en Senseglove hebben hun software hier getest en de resultaten zijn veelbelovend.

Zuid Holland als proeftuin voor VR-innovatie dankzij 5G

Naast RoboHouse zijn er momenteel zes plekken in Zuid-Holland uitgerust met innovatieve 5G-technologie, waar bedrijven experimenten kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er nog enkele andere locaties in ontwikkeling. Elk van deze locaties biedt de mogelijkheid om specifieke technologische toepassingen te testen, zoals dataverzameling in fabrieken, autonome drones voor reddingsoperaties, milieumetingen in steden en het gebruik van robots op openbare toeristische plekken. Deze fieldlabs stellen bedrijven in staat om snel van idee naar uitgevoerde toepassing te gaan.

De fieldlabs werken nauw samen en delen hun kennis, infrastructuur, studententeams en resultaten om van Zuid-Holland een hotspot voor 5G-innovatie te maken. Toepassing van 5G is geen doel op zichzelf, maar kan de ontwikkeling van innovaties versnellen zoals ook de voorbeelden van SenseGlove, CRAFT Education en The Barn laten zien: met 5G vervagen de grenzen tussen het lokale apparaat en de cloud en worden nieuwe oplossingen mogelijk. Het Do IoT Fieldlab speelt een verbindende rol bij het oplossen van belangrijke vraagstukken of om nieuwe ideeën op het gebied van IoT te ontwikkelen en vorm te geven.

Sensgelove: handschoenen voor realistische interactie in Virtual Reality trainingen

SenseGlove ontwikkelt handschoenen waarmee je in Virtual Reality kunt aanraken, grijpen, voelen en vasthouden alsof alle objecten en gereedschappen echt bestaan. Deze handschoenen zijn uniek, want in tegenstelling tot game controllers bieden ze een natuurlijke manier om met de omgeving te interacteren in VR. De ontwikkeling van 5G-technologie is van groot belang voor SenseGlove om realistisch te kunnen trainen in Virtual Reality. Omdat de handen van de speler alle vrijheid moeten hebben, zijn kabels onpraktisch. Maar draadloze verbindingen zijn trager. En vertraging zorgt ervoor
dat je in de virtuele wereld precies misgrijpt omdat de hand in VR bijvoorbeeld net iets later sluit.

CRAFT Education en The Barn staan voor innovatie

CRAFT Education is een voorloper op het gebied van innovatieve lesprogramma’s voor de maakindustrie. Samen met The Barn, een ervaren speler in de wereld van serious gaming en een bewezen track record bij klanten als de Nationale Politie en ASML, ontwikkelen zij een VR-training en maken hierbij gebruik van de SenseGlove.

The Barn helpt sinds 2011 bedrijven zoals CRAFT Education met de implementatie van de nieuwste technologieën. In een recent project werkten ze bijvoorbeeld samen om een VR-training te ontwikkelen die medewerkers leert hoe ze effectief samenwerken met robots op de werkvloer. Hoewel de technische mogelijkheden vrijwel onbegrensd zijn, is er ook voor hen één belangrijk nadeel: er is vaak een krachtige, kostbare computer nodig met complexe software. Dankzij 5G is de kostbare computer op locatie niet meer nodig. Omdat deze verbinding snel genoeg is om de sofware in de cloud te laten werken.

Serious Gaming

Serious Gaming is het gebruik van spellen en simulaties om bepaalde resultaten te bereiken en heeft geleid tot het ontstaan van diverse bedrijven in de regio Delft die zich hebben gespecialiseerd in deze tak van sport. Het onderzoek naar Serious Gaming aan de Technische Universiteit Delft heeft geleid tot effectieve toepassingen van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Extended Reality (XR) in het behandelen van hoogtevrees, het trainen van dijkbewakers met computergames en het nabootsen van complexe besluitvormingsprocessen. Met de introductie van 5G-technologie ontstaan nieuwe mogelijkheden die de markt voor deze producten verder zullen vergroten.

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.