Het bedrijf Blok System Supply heeft hun levering van mechatronische eindproducten en sub-samenstellingen slimmer en efficiënter weten te organiseren. Toch mist er een schaalbaar proces om de speciale bakstenen van hun klant Drystack in bulk te frezen. Samen met RoboHouse is in twaalf weken een oplossing ontwikkeld waarbij bestaande en nieuwe technologieën zijn gecombineerd.

De uitdaging – frezen in bulk

Drystack, klant van Blok System Supply, was op zoek naar een oplossing om snel bakstenen aan de bouwplaats te leveren. Het gaat hier niet om gewone bakstenen, maar om een innovatief product waarbij bakstenen worden gestapeld zonder cement. Bakstenen worden dan eerst voorzien van gaten door middel van een freesmachine. De uitdaging is dat de stenen worden aangeleverd op grote pallets en per stuk gefreesd moeten worden. Daarbij zijn de stenen verschillend van formaat en zijn ze op verschillende manieren gestapeld.

De opstelling in de praktijk

Als eerste onderdeel van de Kennissprint bezoekt RoboHouse de locatie in Velsen-Noord. Daar wordt de uitdaging direct duidelijk. Op grote pallets liggen bakstenen van verschillend formaat en gewicht, die elke keer anders gestapeld zijn. Er zit ook wat vervuiling tussen. Hoe ontwerp je een schaalbaar proces waarbij deze grote variatie aan bakstenen vervolgens snel en efficiënt worden gefreesd?
Na de uitwisseling van de eerste ideeën en ervaringen wordt de doelstelling besproken: per minuut vijftien stenen in het nieuwe proces laden, frezen of lossen. De engineers van RoboHouse nemen twaalf verschillende bakstenen mee terug naar Delft om te testen.

Op zoek naar de oplossing

De engineers van RoboHouse brainstormen over een oplossing. Sommige theoretische ideeën worden direct getest in de praktijk. Op basis van de bevindingen presenteren ze zeven verschillende oplossingsrichtingen aan Blok Systems Supply met, waar mogelijk, een visuele uitwerking.

Combinatie van oud en nieuw

RoboHouse stelt een aanpak voor uit een andere invalshoek – een opsplitsing van het proces in verschillende fases:

  • Afstapelen – het van de stapel pakken van de bakstenen met meerdere tegelijk, dit gaat met de vacuumgripper.
  • Verenkelen – alle bakstenen individueel op een loopband plaatsen.
  • Positioneren – de plaatsing van elke baksteen checken en roteren wanneer nodig.

Van dit systeem maken we een gedetailleerd overzicht van de benodigde componenten en een inschatting van de kosten. Voor sommige delen heeft Blok System Supply al de juiste contacten, voor de andere onderdelen legt RoboHouse de contacten.

Resultaat in twaalf weken

Het gehele proces, van kick-off tot visualisatie heeft in twaalf weken plaatsgevonden. Blok System Supply heeft in korte tijd een goed beeld gekregen van de mogelijkheden van robotisering voor het bakstenenproces.

Jochem Karsten, Lead Engineer Blok System Supply: “Naast hun kennis van robotisering was ik prettig verrast door de pragmatische benadering van RoboHouse. Er is zowel gekeken naar bewezen als nieuwe technologie. Juist die combinatie leverde ons het voordeel op waarmee we het proces voor de klant efficiënt en schaalbaar konden maken.”

Meedoen aan een Actieplan?

Het Actieplan is onderdeel van het MKBdoet programma, waarbij RoboHouse ondernemers in drie maanden klaarstoomt helpt om robotica en technologie praktisch toepasbaar te maken. Interesse? Meld je aan.