Professor David Abbink will receive this year’s NWO Stevin Prize. Abbink is scientific director of research and innovation centre FRAIM, which RoboHouse strongly collaborates with. The Stevin Prize and the Spinoza Prize are the highest Dutch prizes in science. They are awarded annually to four scientists ‘for their outstanding, pioneering and inspiring work’, NWO said, announcing the news today. Abbink will receive 1.5 million euros to be spent on scientific research and knowledge exploitation. He is receiving the Stevin Prize in particular for the societal impact of his research.

Delft University’s Rector Magnificus Tim van der Hagen: “What a wonderful recognition of David Abbink’s pioneering research in the field of human-robot interaction and in shaping the future of work. David is a connector and inspirer who knows how to make the connection between science, innovation and society like no other. We at TU Delft are extremely proud of him to receive this special prize, which will help him continue his impactful work.”

David Abbink (1977) is a professor of human-robot interaction in both the Mechanical Engineering and Industrial Design faculties. He conducts research on the collaboration between humans and intelligent machines such as vehicles or robots. Complex societal challenges such as an ageing population or a growing labour shortage mean that we need to rethink how we live and work. Technology such as robotics can help with these challenges. Yet skilled workers remain crucial, especially in essential sectors such as healthcare, cleaning, logistics and manufacturing.

Engineers, designers, and social scientists from various universities Abbink brings together in his research and innovation centre FRAIM. There, together with the practitioners themselves, and together with design and innovation experts, they look at how automation and robotics can really serve the workplace and the people. Successful projects are already running at Erasmus MC in the field of nursing and in baggage handling at Schiphol Airport.

This unique transdisciplinary approach is exactly what the Stevin Prize jury recognises his work has great social impact for. The NWO also writes: “As a leader and connector, he succeeds in bringing together people with different backgrounds, expertise and cultures, from different countries and organisations for a common vision.”

David Abbink says: “I am touched and very happy with the Stevin Prize. I see it as recognition and encouragement for the large group of scientists, innovation experts and practitioners we work with, trying to shape a meaningful future of work. My expertise as a pragmatic robot scientist serves this larger goal. So I don’t like overblown expectations around robotics or the idea that we should make robots that mimic humans. We already have people, we should take good care of them.”

 

Dutch version

Professor David Abbink ontvangt dit jaar de NWO Stevinpremie. Abbink is scientific director van onderzoeks- en innovatiecentrum FRAIM, waarmee RoboHouse intensief samenwerkt. De Stevinpremie en de Spinozapremie zijn de hoogste Nederlandse onderscheidingen in de wetenschap. Ze worden jaarlijks uitgereikt aan vier mensen ‘voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk’, aldus NWO, die dit nieuws vandaag bekendmaakt. Abbink ontvangt 1,5 miljoen euro te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en kennisbenutting. Hij ontvangt de Stevinpremie met name voor de maatschappelijke impact van zijn onderzoek.

TU Delft Rector Magnificus Tim van der Hagen: “Wat een prachtige erkenning van David Abbinks baanbrekende onderzoek op het gebied van mens-robotinteractie en het vormgeven van de toekomst van werk. David is een verbinder en inspirator die als geen ander de verbinding tussen wetenschap, innovatie en de maatschappij weet te leggen. We zijn als TU Delft ontzettend trots dat hij deze bijzondere prijs ontvangt, die hem zal helpen zijn impactvolle werk voort te zetten.”

David Abbink (1977) is als hoogleraar mens-robotinteractie zowel verbonden aan de faculteiten Mechanial Engineering als aan Industrieel Ontwerpen. Hij onderzoekt de samenwerking tussen mensen en intelligente machines, zoals voertuigen of robots. Complexe maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing of een groeiend tekort aan werknemers maken dat we opnieuw moeten nadenken over hoe we leven en werken. Technologie zoals robotica kan helpen bij deze uitdagingen. Toch blijven vakmensen cruciaal, zeker in essentiële sectoren als de gezondheidszorg, schoonmaak, logistiek en de maakindustrie.

Ingenieurs, ontwerpers, en sociale wetenschappers van verschillende universiteiten brengt Abbink samen in het onderzoeks- en innovatie instituut FRAIM. Daar kijken zij samen met de vakmensen zelf, en samen met ontwerp- en innovatie-experts, hoe automatisering en robotica werkelijk in dienst kunnen staan van de werkvloer en van de mensen. Succesvolle projecten waarbij op deze manier robotica onderzocht wordt, lopen al in het Erasmus MC op het gebied van verpleging en bij de bagageafhandeling van Schiphol.

Deze unieke transdisciplinaire aanpak is precies waarvoor de Stevinpremie-jury erkent dat zijn werk grote maatschappelijke impact heeft. De NWO schrijft ook: “Als leider en verbinder slaagt hij erin mensen met verschillende achtergronden, expertises en culturen, uit verschillende landen en organisaties samen te brengen voor een gemeenschappelijke visie.”

David Abbink: “Ik ben geraakt en erg blij met de Stevinpremie. Ik zie het als erkenning en aanmoediging voor de grote groep mensen waarmee we samenwerken, en waarmee we proberen een betekenisvolle toekomst van werk vorm te geven. Mijn expertise als pragmatische robot-wetenschapper staat in dienst van dit grotere doel. Ik hou dan ook niet  van overspannen verwachtingen rondom robotica of het idee dat we robots moeten maken die mensen nabootsen. We hebben al mensen, dáár moeten we goed voor zorgen.”

For more information or interview requests: Press officer Pauline Bijster, h.p.bijster@tudelft.nl of 06 – 484 21 089