Octatube is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van complexe architectonische constructies met glas en staal. Om dit productieproces te optimaliseren werkte Octatube samen met RoboHouse aan een Actieplan. En met verrassend resultaat: een techniek uit de filmwereld, motion capture, bleek de sleutel naar efficiënter werken.

Meten is essentieel

De uitdaging van Octatube is het optimaliseren van het meten tijdens het constructieproces. Dit is tijdrovend en arbeidsintensief, wat leidt tot inefficiënties in de productielijn. Vaak maakt men eerst een mal die de staalconstructie ondersteunt. Vervolgens lassen de medewerkers de stalen onderdelen gedeeltelijk aan elkaar. Tijdens dit lassen krimpt de constructie of zet die uit, waardoor het nodig is om voortdurend metingen uit te voeren voordat er wordt afgelast.

Twee medewerkers verrichten het meten, meestal na elke manipulatie van de mal en de constructie. Dit kost veel tijd omdat zij alle wijzigingen uiterst nauwkeurig met elkaar moeten communiceren of terugdraaien, om het glas perfect te laten passen.

Faciliteer de samenwerking

Octatube zocht een tool die kon ondersteunen bij het maken van een mal. Na goed te luisteren en te observeren, ziet RoboHouse in dat de ware behoefte ligt in effectief meten en het faciliteren van de samenwerking. De vraag wordt aangepast naar: “Hoe helpen we medewerkers om de maatvoering tijdens het maakproces beter te waarborgen?”

Motion capture getest

Tijdens een brainstormsessie bij RoboHouse worden vier conceptrichtingen bepaald. Uiteindelijk is gekozen om één van de toepassingen, een motion capture systeem, te testen. Motion capture is een techniek die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de filmwereld, maar die ook wordt toegepast in andere domeinen zoals gaming, animatie en nu dus ook in het geval van Octatube, productieprocessen.

In Delft wordt een proefopstelling gebouwd om volop te experimenteren. De resultaten zijn veelbelovend; het systeem is volledig autonoom en is gemakkelijk op te hangen op een vaste locatie, waardoor het niet per meting opnieuw geplaatst hoeft te worden. Ook is de meetnauwkeurigheid voldoende om aan de eisen te voldoen.

Inzicht in kosten en haalbaarheid

Met het innovatieprogramma krijgt Octatube duidelijk inzicht in wat nieuwe technologie betekent voor het productieproces en hoe de motion capture techniek de medewerkers de mogelijkheid geeft om efficiënter en met meer vertrouwen te werken. Kortom, een geslaagd onderzoekstraject waar Octatube nu zelf vervolg aan geeft.
Meedoen aan een Actieplan?

Het Actieplan is onderdeel van het MKBdoet programma. Interesse? Meld je aan.